بر [شمار] برادران خود بیفزایید ؛ زیرا هرمؤمنی را در روز قیامت، شفاعتی است . [رسول خدا صلی الله علیه و آله]

قهر کرده ای

ارسال‌کننده : زهره مرداس در : 93/4/20 12:3 عصر

قهر کرده ای _ زهره مرداس
کلمات کلیدی :

لبخندی بزن

ارسال‌کننده : زهره مرداس در : 93/2/31 3:32 عصر

لبخندی بزن
به حوالی نگاهت
که می رسم

گره های دل کور غم

فقط با لبهای تو وا می شود

 

 

زهره مرداس

 
کلمات کلیدی :

شاملو

ارسال‌کننده : زهره مرداس در : 92/4/21 7:59 عصر

لرزش دست و دلم از آن بود
که عشق
پناهی گردد
پروازی نه
گریزگاهی گردد

آی عشق! آی عشق!
چهره آبی ات پیدا نیست

احمد شاملو

 
کلمات کلیدی :

با تو من می مانم

ارسال‌کننده : زهره مرداس در : 92/4/21 7:49 عصر

لرزش دست و دلم از آن بود
که عشق
پناهی گردد
پروازی نه
گریزگاهی گردد

آی عشق! آی عشق!
چهره آبی ات پیدا نیست


احمد شاملو

 
کلمات کلیدی :

خواست و اراده

ارسال‌کننده : زهره مرداس در : 91/11/17 9:56 عصر

چقدر قهوه ی تلخ خوردم وُ
فال ِشیرین گرفتم

و ندانستم

که آمدن ِتو
نه فال وُ قهوه
بلکه خواست وُ اراده می خواهد
.
.
.
زهره مرداس
کلمات کلیدی :

   1   2      >